Contributies BCS

Contributie Budoclub Schijndel

De contributie wordt jaarlijks in drie perioden (vier maanden) geïncasseerd. De contributie bedraagt voor jeugdleden €50,- per periode (van 4 maanden). Voor seniorenleden (m.i.v. het jaar waarin men 17 jaar wordt) bedraagt de contributie €60,- per periode. Het derde lid van een gezin krijgt een reductie van 50%, uitgaande van het laagste tarief. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur zal een voorstel doen over de hoogte van de contributie voor het nieuwe jaar en de leden stellen deze daarna vast.

De contributie wordt geïncasseerd, dit wil zeggen dat u op het inschrijfformulier een machtiging geeft aan Budoclub Schijndel.  De contributie wordt in de eerste maand van elke periode (januari/mei/september) van uw rekening afgeschreven tot wederopzegging.

Lidmaatschap Judobond Nederland

Ieder lid van Budoclub Schijndel wordt automatisch als lid aangemeld bij de Judobond Nederland (J.B.N.). De hoogte van het inschrijfgeld en de bondscontributies kunt u vinden op de website van Judobond Nederland. Het aan- en afmelden voor het lidmaatschap van de JBN wordt door de secretaris van Budoclub Schijndel verzorgd.

Opzeggingen

Opzegging van het lidmaatschap van Budoclub Schijndel kan per periode en alleen schriftelijk, via e-mail,  tot 14 dagen voor het begin van een nieuwe betalingsperiode. Stuur de opzeggingsmail naar info@budoclubschijndel.nl

De betalingsperiodes lopen van:

1 januari t/m 30 april

1 mei t/m 30 augustus

1 september t/m 31 december