Wedstrijden BCS

Wedstrijden

Er zijn toernooien voor zowel beginnende als gevorderde judoka’s.

Starters/regiotoernooien

Ongeveer 1x in de maand vinden deze toernooien plaats op zondagmorgen, dit wordt bekend gemaakt op de mededelingenborden in de dojo. Tijdens de toernooien worden de judoka’s begeleid door Bernie en Anouk Vorstenbosch en Bert van Rooij gaat mee als scheidsrechter. Indien zij niet kunnen wordt er altijd gezorgd voor een andere coach. De trainer bekijkt wanneer de judoka aan toernooien kan gaan deelnemen. Voor meer informatie over deelname aan deze toernooien kunt u terecht bij de groepsouder of bij de trainers.

Toernooien voor de gevorderde judoka

Het inschrijven voor grote toernooien moet schriftelijk gebeuren d.m.v. een daarvoor bestemde enveloppe die te verkrijgen is bij de groepsouders. De trainers en Bert van Rooij kijken welke judoka’s hier aan toe zijn en worden dan door Bert benaderd. Deelname aan deze toernooien vereist lidmaatschap van de Judo Bond Nederland vandaar dat je het judopaspoort dan nodig hebt. Bert van Rooij en Susan van Weert zijn namens onze vereniging coach van de bondstoernooien.