Vertrouwenscontactpersoon BCS

 

Gedragsregels Budoclub Schijndel

In het kader van de handhaving “Gedragsregels Budoclub Schijndel” heeft het bestuur besloten om gebruik te maken van de vertrouwenscontactpersoon bij de Judobond Nederland. Als u in gesprek wil met de vertrouwenscontactpersoon bij de JBN dan kunt u op onderstaande pagina lezen hoe u in contact kunt komen.

https://www.jbn.nl/kenniscentrum/veilig-sporten/jbn-vertrouwenscontactpersoon/

Algemene informatie over de rol van de vertrouwenspersoon leest u hieronder.

De Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klacht(en) behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VCP kan u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het centrumveiligesport.nl van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

Waarom een VertrouwensContactPersoon?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen Budoclub Schijndel gebruikt maakt van de bij JBN aanwezige vertrouwenscontactpersoon. Een centraal en onafhankelijk aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.