Vertrouwenscontactpersoon BCS

In het kader van de “Gedragsregels Budoclub Schijndel” heeft het bestuur Mevrouw Diana Rijkers benoemd tot vertrouwenscontactpersoon. Mocht u contact met haar willen opnemen dan kan dit op de volgende wijze:

Telefonisch (alleen in de avonduren): 073-5479841
Via e-mail: dianarijkers@budoclubschijndel.nl

Hieronder kunt u meer informatie vinden over de rol/taken van de vertrouwenscontactpersoon.

De Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klacht(en) behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VCP kan u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het centrumveiligesport.nl van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

Waarom een VertrouwensContactPersoon?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen Budoclub Schijndel een VertrouwensContactPersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.