Beste ouders en leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering.  Deze zal plaatsvinden op woensdag 27 februari om 20.30 uur in Cultureel Centrum De Vink in de kelder. Kopieën van de stukken liggen vanaf 20.20 uur ter inzage in de vergaderruimte. In het belang van u en uw kind(eren) wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsouder (Bert of Hannie) tijdens de lessen of per mail info@budoclubschijndel.nl dan weten wij op hoeveel belangstellenden we kunnen rekenen.

Bestuur en Activiteiten Commissie