Examens

mei 24, 2020

Tweemaal per jaar vinden de judo-examens plaats. De judoka’s krijgen voor de examens d.m.v. een briefje te horen wanneer de examens plaatsvinden. In principe mag iedere judoka deelnemen aan het examen op een enkele uitzondering na:

  • Een judoka is te jong voor de band of slip, zie bondsbepalingen t.a.v. examens.
  • Een judoka is volgens de trainer nog niet toe aan een volgende band of slip.

Deze twee uitzonderingen komen met name voor in de hogere groepen 4, 5 en 6.
Om te voorkomen dat judoka’s in de groepen 4 t/m 6 te jong zijn voor een volgende band of slip hebben de trainers besloten dat de jongere judoka’s in de groepen 1 t/m 3 per examen geen slippen overslaan. In de groepen 4 t/m 6 is het aan de trainers om te bepalen voor welke band of slip(pen) de judoka op examen mag. Judoka’s ouder dan twaalf jaar gaan alleen op examen voor het behalen van een band, vanaf deze leeftijd wordt het slippensysteem verlaten.

Groepswisselingen
Tweemaal per jaar bekijken de trainers welke judoka’s doorschuiven naar een andere groep. In eerste instantie wordt gekeken naar de leeftijd en een enkele keer wordt hierop een uitzondering gemaakt:

  • Een judoka heeft qua niveau geen judoka’s om mee te trainen, dit omdat hij/zij te sterk, te zwaar of een te hoge band heeft t.o.v. de andere judoka’s in zijn/haar huidige groep
  • Een judoka heeft een bepaalde achterstand op bijvoorbeeld techniek of de achterstand heeft een medische achtergrond waardoor het beter is voor de desbetreffende judoka om in zijn/haar huidige groep te blijven of om zelfs een groep lager te worden ingedeeld.
  • Een andere belangrijke reden die overlegd is met de trainers.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat de trainers en het bestuur zich het recht voorbehouden, om indien noodzakelijk, van deze regels af te wijken i.v.m. bijvoorbeeld de grote van de diverse groepen. Bondsbepalingen

Kleur Leeftijd Opmerking
6 jaar mag niet hoger dan geel dragen.
7 jaar mag geel of oranje dragen.
8 jaar mag niet hoger dan oranje dragen.
9 jaar mag niet hoger dan groen dragen.
10 jaar mag groen of blauw dragen.
11 jaar mag blauw dragen. Minstens 1 jaar voor examen bruin.
12 jaar mag niet hoger dan bruin dragen.
16 jaar en hoger zwart dragen.

 

De kosten van de judo examens bedragen €2,50. Een band kost €4,50 en de slippen zijn gratis.