In de afgelopen tijd is met name Bert van Rooij druk bezig geweest om de Heemkundevereniging te voorzien van informatie over de historie van onze vereniging. Dit project is nu afgerond. De Heemkundevereniging heeft hierover het onderstaande persbericht verzonden.

0070297_budoPROJECT HEEMKUNDEKRING – BUDO CLUB.
Een belangrijke taak van de Heemkundekring is het vastleggen van de geschiedenis
van Schijndel in zijn verschillende facetten. Daar zijn diverse werkgroepen intensief en
vakkundig mee bezig. Het spreekt vanzelf dat de plaatselijke sportverenigingen ook
een prominente plaats in de gemeenschap innemen. Het is dan ook logisch om de
historie van de clubs, zo betrouwbaar mogelijk, in kaart te brengen en om deze
gegevens daarna ook centraal op te slaan bij de heemkring.
Afgelopen jaar heeft het bestuur het startsein gegeven en zijn de heemcoördinatoren
Henk van Den Dungen en Henk van Genuchten aan de slag gegaan met het
successievelijk benaderen van een aantal locale sportverenigingen. Inmiddels zijn er
contacten gelegd met 25 sportclubs en als eerste vereniging heeft Budo Club Schijndel
zijn huíswerk gepresenteerd. Heemcoördinator voor dit afgeronde project is Henk van
Den Dungen en h’lj zegt hierover: “Natuurlijk hebben de verenigÍngen een eigen
archief, maar vaak is het zo dat dit op diverse plaatsen is opgeslagen. Een goed
overzicht van de geschiedenis is dan ook niet altijd duidelijk of volledig. Wij hebben
een basisplan samengesteld van 9 onderwerpen en daar een bepaalde vraagstelling
aan gekoppeld zoals b.v. gegevens over de oprichtingsfase, de voorzitters, de
ontwikkeling van het ledenbestand, de accommodaties e.d. Dit geheel geeft een
duidelijk beeld van het wel en wee van de club”.
Als coördinator van het project voor de Budo Club was Bert van Rooij zeer actief. Hij is
naast secretaris ook de ijverige clubman die de in en outs van de vereniging op zijn
duimpje kent. Hij zegt: “Het was een interessante opdracht om samen met de
heemkring door de geschiedenis van onze club te lopen. We kwamen verrassende
zaken tegen en we zijn er in geslaagd om een mooi overzicht vast te leggen voor
onszelf en voor ons nageslacht”.
De Budoclub is opgericht op 4 juni 1964. Men staftte onder de naam “De Lelie”.
Daarna onder “Judo-club Michigami” en vanaf L974 onder “Budo Club Schijndel”.
De club kende 11 voorzitters. Momenteel zijn er 121 leden, waarvan 13 seníoren
mannen, 5 vrouwen, T9 jangens en 24 meisjes. Men huisde in 6 verschillende
accommodaties en nu heeft men een prachtige dojo in de kleine zaal van de spofthal.
De huidige voorzitter is Tom Dissel jr. Hij zegt: “Voor ons als bestuur was het ook een
feest van herkenning om oude foto’s en judosuccessen opnieuw te bekijken. Ik
bedank de Heemkundekring voor het initiatief. Als je een vrijwilliger binnen je bestuur
hebt, die er wat avonden aan wil besteden, breng je in één klap je archief op orde en
schets je een beeld van de historie. Kortom: wij zijn blij dat we hebben meegewerkt.
Het is een aanrader voor elke vereniging!”.
Nog niet alle verenigingen zijn tot op heden benaderd. De clubs die dat willen
bespoedigen kunnen zich op eigen initiatief aanmelden via E-mail
h.i.t. henkvanDenDunqen@kpnmail. nl
De Heemkundekring danK de Budo Club voor de prettige medewerking en wenst de
vereniging een succesvolle toekomst.