Op zaterdag 9 juni is het jaarlijkse uitstapje gepland. We gaan met alle leden met de bus naar Duinoord. De uitnodigingen zijn inmiddels uitgedeeld. Degene die het nog niet hebben ontvangen, zullen deze week de brief mee krijgen. Graag het aanmeldingsbriefje deze week of in de week na de meivakantie inleveren bij de groepsouder.

De Activiteiten Commissie