Afgelopen woensdag tijdens de Algemene Ledenvergadering waarin Toon Fransen afscheid nam als voorzitter en bestuurslid, werd de nieuwe voorzitter door Toon bekend gemaakt.

Tom Dissel neemt het over en kreeg symbolisch van Toon de nieuwe voorzittershamer overhandigd.  Tom stelde zich voor aan diegene die hem nog niet zo goed kennen. Al vanaf zijn 6e judood Tom. Hij heeft jarenlang in Schijndel actief gejudood en later ook nog in Den Dungen. Nadat hij er een paar jaar uit was geweest kwam hij weer terug aangezien zijn zoons Jay en Boy de judomat opgingen. Tijdens het zwangerschapsverlof van Bernie nam hij de lessen over en was hij niet meer te houden. Sindsdien is hij weer actief in de seniorengroep en geeft hij les tijdens de Ippontrainingen. Bij het zoeken naar een eigen judozaal ondersteunde hij het bestuur in de speciaal daarvoor opgerichte dojocommissie. Daarna is hij door het bestuur benaderd heeft om deel te gaan nemen aan het bestuur.

Wij wensen Tom heel veel succes samen met het huidige bestuur en de Activiteiten Commissie.

judo al led 3 judo al led