Vanmiddag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het Coronavirus. Deze maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van het RIVM. Inmiddels hebben wij ook vanuit de Judobond Nederland een schrijven ontvangen naar aanleiding van de vanmiddag aangekondigde extra maatregelen door het kabinet. Judobond Nederland geeft het advies om alle judo activiteiten te staken t/m 31 maart.

Het bestuur heeft besloten om dit advies ter harte te nemen. Er zullen dus geen trainingen plaatsvinden t/m het einde van deze maand.

Japanse morgen

Op zondag 29 maart stond de Japanse judomorgen gepland. Het bestuur heeft in overleg met de commissie die deze morgen aan het voorbereiden was besloten deze activiteit te verplaatsen. Dit zal waarschijnlijk 4 oktober gaan worden.

Worstenbroodjes acties AC

Vanmorgen heb ik een mail gestuurd over de worstenbroodjes actie van de AC. Graag jullie aandacht voor deze mail, zodat ondanks de huidige situatie, deze actie op een zo goed mogelijk manier kan worden afgerond.

Het bestuur hoopt u met bovenstaande mail voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip voor onze besluiten. Wij zullen u zsm informeren over de situatie na 31 maart.

Mocht u nog vragen hebben stuur dan een e-mail naar: info@budoclubschijndel.nl

Met vriendelijke groeten,

Tom Dissel – Voorzitter
Bert van Rooij – Secretaris
Pascal van Oers – Penningmeester